Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка услуге штампе и дизајна промотовног материјала за програм ЛЕР-а
Конкурсна документација – Набавка услуге штампе и дизајна промотовног материјала за програм ЛЕР-а
Додатно појашњење – Набавка услуге штампе и дизајна промотовног материјала за програм ЛЕР-а

Одлука о додели уговора – Набавка услуге штампе и дизајна промотовног материјала за програм ЛЕР-а

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге штампе и дизајна промотовног материјала за програм ЛЕР-а