Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка услуге промоције пројекта „Едукуј се, запосли се!“

Конкурсна документација – Набавка услуге промоције пројекта „Едукуј се, запосли се!“

Одлука о додели уговора – Набавка услуге промоције пројекта „Едукуј се, запосли се!“

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге промоције пројекта „Едукуј се, запосли се!“