Postupak javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju saobraćajnih prekršaja do zgrade MUP-a u ulici Jove Maksina 41a

Konkursna dokumentacija – Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju saobraćajnih prekršaja do zgrade MUP-a u ulici Jove Maksina 41a

Dodatno pojašnjenje – Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju saobraćajnih prekršaja do zgrade MUP-a u ulici Jove Maksina 41a

Odluka o dodeli ugovora – Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju saobraćajnih prekršaja do zgrade MUP-a u ulici Jove Maksina 41a

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka usluge prenosa podataka, sa obezbeđivanjem uslova, od kamera za dokumentaciju saobraćajnih prekršaja do zgrade MUP-a u ulici Jove Maksina 41a