Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Исправка техничке грешке у Позиву за подношење понуда 74-2016.2doc
Додатно појашњење
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Прање и полирање возила возног парка Градске управе града Панчева – Одлука о додели Уговора
Обавештење о закљученом Уговору – Набавка услуге прања и полирања возила возног прака Градске управе града Панчева