Позив за подношење понуда – Набавка услуге осигурања возила Градске управе града Панчева
Конкурсна документација – Набавка услуге осигурања возила Градске управе града Панчева
Измене и допуне конкурсне документације – Набавка услуге осигурања возила Градске управе града Панчева
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – Набавка услуге осигурања возила Градске управе града Панчева
Додатно појашњење -Набавка услуге осигурања возила Градске управе града Панчева
Одлука о додели Уговора – Набавка услуге осигирања возила Градске управе града Панчева
Обавештење о закљученом Уговору – Набавка услуге осигирања возила Градске управе града