Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда-Набавка услуге оглашавања у дневном листу
Конкурсна документација – Набавка услуге оглашавања у дневном листу
Измена конкурсне документације
Одлука о додели Уговора – Набавка услуге оглашавања у дневном листу
Обавештење о закљученом Уговору – Набавка услуге оглашавања у дневном листу