Poziv za podnošenje ponuda 183-2019

Konkursna dokumentacija 183-2019

Plan rada zimske službe 2019

Sl. list grada Pančeva 2014 br.14

Sl. list grada Pančeva 2013 br. 15

Dodatno pojašnjenje 1 183-2019

Izmena konkursne dokumentacije 1 183-2019

Odluka o zaključenju Okvirnog sporazuma 183-2019

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 183-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 183-2019