Позив за подношење понуда 183-2019

Конкурсна документација 183-2019

План рада зимске службе 2019

Сл. лист града Панчева 2014 бр.14

Сл. лист града Панчева 2013 бр. 15

Додатно појашњење 1 183-2019

Измена конкурсне документације 1 183-2019

Одлука о закључењу Оквирног споразума 183-2019

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 183-2019

Обавештење о закљученом уговору 183-2019