Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка услуге одржавања софтвера Хермес
Конкурсна документација – Набавка услуге одржавања софтвера Хермес
Одлука о додели Уговора – Набавка услуге одржавања софтвера Хeрмес
Обавештење о закљученом Уговору – Набавка услуге одржавања софтвера Хeрмес