Otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za podnošenje ponude-Nabavka usluge održavanja higijene zgrade

Konkursna dokumetacija-nabavka usluge održavanja higijene zgrade

Dodatno objašnjenje – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Dodatno pojašnjenje 2 – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Dodatno pojašnjenje 3 – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Dodatno pojašnjenje 4 – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Dodatno pojašnjenje 5 – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Dodatno pojašnjenje 6 – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Izmena konkursne dokumetacije – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Obaveštenje o produženju roka – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade
Dopuna odgovora na zahtev za dodatno pojašnjenje, od 14.04.2016.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Dodatno pojašnjenje 7
Dodatno pojašnjenje 8
Izmene konkursne dokumentacije

Dodatno pojašnjenje 9

Dodatno pojašnjenje 10

Dodatno pojašnjenje 11

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka usluge održavanja higijene zgrade