Отворени поступак јавне набавке

Позив за подношење понуде-Набавка услуге одржавања хигијене зграде

Конкурсна докуметација-набавка услуге одржавања хигијене зграде

Додатно објашњење – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Додатно појашњење 2 – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Додатно појашњење 3 – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Додатно појашњење 4 – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Додатно појашњење 5 – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Додатно појашњење 6 – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Измена конкурсне докуметације – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – Набавка услуге одржавања хигијене зграде
Допуна одговора на захтев за додатно појашњење, од 14.04.2016.
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Додатно појашњење 7
Додатно појашњење 8
Измене конкурсне документације

Додатно појашњење 9

Додатно појашњење 10

Додатно појашњење 11

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге одржавања хигијене зграде