Позив за подношење понуда - Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину

Позив за подношење понуда – Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину