Отворени поступак јавне набавке

Позив за подношење понуда – Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину

Конкурсна документација – Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину

Одлука о додели уговора – Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге одржавања ГИС-а и софтвера за имовину