Додатно појашњење - Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система

Додатно појашњење – Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система