Отворени поступак јавне набавке
Позив за подношење понуда – Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система
Конкурсна документација – Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система
Додатно појашњење – Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система
Одлука о додели уговора – Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге консалтинга и одржавања информационог система