Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2