Јавна набавка мале вредности

Позив за подношење понуда- набавка услуге издавања часописа Екопедија

Конкурсна документација-набавка услуге издавања часописа Екопедија

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору