Позив за подношење понуда – Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву)
Конкурсна документација – Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву)
Додатно појашњење
Одлука о додели Уговора -Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву)
Обавештење о закљученом Уговору – 5. Набавка услуге испитивања квалитета површинских вода (Тамиш, Дунав, Поњавица, језеро у Качареву)