Поступак јавне набавке мале вредности
Набавка услуге интернета, обликована у две партије, и то:
партија 1. – Интернет и L3VPN
партија 2. – Интернет паркови
Позив за подношење понуда – Набавка услуге интернета
Конкурсна документација – Набавка услуге интернета
Додатно појашњење – Набавка услуге интернета
Додатно појашњење 2 – Набавка услуге интернета
Додатно појашњење 3 – Набавка услуге интернета
Додатно појашњење 4 – Набавка услуге интернета
Измена конкурсне документације – Набавка услуге интернета
Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге интернета
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – партија 1 – Набавка услуге интернета
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 – Набавка услуге интернета