Позив за подношење понуда - Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

Позив за подношење понуда – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније