Конкурсна документација - Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

Конкурсна документација – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније