Додатно појашњење - Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније

Додатно појашњење – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније