Отворени поступак јавне набавке
Позив за подношење понуда – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније
Конкурсна документација – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније
Додатно појашњење – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније
Додатно појашњење 2 – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније
Одлука о додели уговора – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније
Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге фиксне и мобилне телефоније