Позив за подношење понуда 152-2020

Конкурсна документација 152-2020

Додатно појашњење бр. 1  152-2020

Додатно појашњење бр.2 152-2020

Додатно појашњење бр. 3 152-2020

Додатно појашњење 4 152-2020

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 152-2020

Исправка обавештења 152-2020

Измена 1- Конкурсна документација 152-2020

Обавештење о продужењу рока 152-2020

Партија 1- Одлука о додели уговора 152-2020

Партија 1 – Обавештење о закљученом уговору 152-2020

Партија 2 – Одлука о додели уговора 152-2020

Обавештење о закљученом уговору 152-2020 Партија 2