Отворени поступак јавне набавке
Позив за подношење понуда – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Конкурсна документација – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 1 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 2 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 3 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 4 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Измена и допуна конкурсне документације – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 5 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 6 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 7 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Измена конкурсе документације 2 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Обавештење о продужењу рока – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 8 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 9 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Додатно појашњење 10 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Измена конкурсе документације 3 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Обавештење о продужењу рока 2 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе

Измена конкурсне документације 4 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе

Обавештење о продужењу рока 3 – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе

Одлука о додели уговора – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе

Обавештење о закљученом уговору – Набавка услуге ангажовања пољочуварске службе