Отворени поступак јавне набавке
Позив за подношење понуда – Набавка услуга административно-техничких послова, послова физичко-техничког обезбеђења и помоћних послова
Конкурсна документација – Набавка услуга административно-техничких послова, послова физичко-техничког обезбеђења и помоћних послова
Додатно појашњење 1 – Набавка услуга административно-техничких послова, послова физичко-техничког обезбеђења и помоћних послова
Додатно појашњење 2 – Набавка услуга административно-техничких послова, послова физичко-техничког обезбеђења и помоћних послова

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору