Поступак јавне набавке мале вредности

Poziv za podnosenje ponuda 42-2016
Konkursna dokumentacija 42 -2016
Одлука о додели уговора – Набавка угоститељских услуга
Обавештење о закљученом уговору – Набавка угоститељских услуга