Позив за подношење понуда 60/2017

Позив за подношење понуда 60/2017