Измена конкурсне документације - Набавка техничке документације – за легализацију објеката

Измена конкурсне документације – Набавка техничке документације – за легализацију објеката