Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2_102/2017

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр.2_102/2017