Измена конкурсне документације бр.2_102/2017

Измена конкурсне документације бр.2_102/2017