Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка промотивног филма за подршку промотивним активностима за подршку МСПП сектора у виду серијала кратких ТВ прилога – мини репортажа
Конкурсна документација – Набавка промотивног филма за подршку промотивним активностима за подршку МСПП сектора у виду серијала кратких ТВ прилога – мини репортажа
Измена конкурсне документација – Набавка промотивног филма за подршку промотивним активностима за подршку МСПП сектора
Обавештење о продужењу рока – Набавка промотивног филма за подршку промотивним активностима за подршку МСПП сектора
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору – Набавка промотивног филма за подршку промотивним активностима за подршку МСПП сектора