Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka prenosivih cisterni za pitku vodu
Konkursna dokumentacija – Nabavka prenosivih cisterni za pitku vodu
Odluka o dodeli ugovora – Nabavka prenosivih cisterni za pitku vodu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka prenosivih cisterni za pitku vodu