Postupak javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka pića za potrebe reprezentacije

Konkursa dokumentacija – Nabavka pića za potrebe reprezentacije

Odluka o dodeli ugovora – Nabavka pića za potrebe reprezentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka pića za potrebe reprezentacije