Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka ostalih materijala za prevozna sredstva
Konkursna dokumentacija – Nabavka ostalih materijala za prevozna sredstva
Odluka o dodeli ugovora – Nabavka ostalih materijala za prevozna sredstva
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka ostalih materijala za prevozna sredstva