Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka opreme za sistem radio veza za Grad Pančevo i naseljena mesta
Konkursna dokumentacija – Nabavka opreme za sistem radio veza za Grad Pančevo i naseljena mesta
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka opreme za sistem radio veza za Grad Pančevo i naseljena mesta