Postupak javne nabavke male vrednosti (član 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama)

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja su trenutno naseljena na teritoriji grada