Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка намештаја
Конкурсна документација – Набавка намештаја
Додатно појашњење – Набавка намештаја
Додатно појашњење 2- Набавка намештаја
Одлука о додели уговора – Набавка намештаја

Обавештење о закљученом уговору – Набавка намештаја