Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка намештаја

Конкурсна документација – Набавка намештаја

Додатно појашњење – Набавка намештаја

Одлука о додели уговора – Набавка намештаја

Обавештење о закљученом уговору – Набавка намештаја