Postupak javne nabavke male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka kopir aparata

Konkursna dokumentacija – Nabavka kopir aparata

Dodatno pojašnjenje 1 146-2016

Dodatno pojašnjenje 2 – Nabavka kopir aparata

Izmena konkursne dokumentacije – Nabavka kopir aparata

Obaveštenje o produženju roka – Nabavka kopir aparata

Odluka o dodeli ugovora – Nabavka kopir aparata

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Nabavka kopir aparata