Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка копир апарата

Конкурсна документација – Набавка копир апарата

Додатно појашњење 1 146-2016

Додатно појашњење 2 – Набавка копир апарата

Измена конкурсне документације – Набавка копир апарата

Обавештење о продужењу рока – Набавка копир апарата

Одлука о додели уговора – Набавка копир апарата

Обавештење о закљученом уговору – Набавка копир апарата