Измена конкурсне документација 2 162-2017

Измена конкурсне документација 2 162-2017