Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка компјутерске опреме – лап топ
Конкурсна документација – Набавка компјутерске опреме – лап топ
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору