Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка канцеларијског материјала
Конкурсна документација – Набавка канцеларијског материјала
Додатно појашњење – Канцеларијски материјал
Одлука о додели Уговора
<a
Обавештење о закљученом уговору