Измена конкурсне документације бр. 2

Измена конкурсне документације бр. 2