Prilog JN.5.1.9 Deo B - Opsti uslovi ugovora - PA W9