Prilog JN.5.1.8 Deo B - Sredstvo obezbedjenja za dobro izvršenje posla - PA W9