Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка фотокопир апарата

Конкурсна документација – Набавка фотокопир апарата

Додатно појашњење – Набавка фотокопир апарата

Одлука о додели уовора 156-2016

Обавештење о закљученом уговору – Набавка фотокопир апарата