Поступак јавне набавке мале вредности

Poziv za podnosenje ponuda 43-2016
Konkursna dokumentacija 43-2016
Одлука о додели уговора – Набавка антивирус програма
Oбавештење о закљученом уговору