Поступак јавне набавке мале вредности

Позив за подношење понуда – Набавка агрегата

Конкурсна документација – Набавка агрегата

Додатно појашњење – Набавка агрегата

Додатно појашњење 2 – Набавка агрегата

Одлука о додели уговора – Набавка агрегата

Обавештење о закљученом уговору – Набавка агрегата